• سطح و امتیاز وفاداری شما
  • امتیاز وفاداری از سطح 1 تا 10 می باشد؛
  • به صورت پیشفرض امتیاز تمام کاربران سطح 3 میباشد؛
  • مزایای سطح امتیاز وفاداری فعلا فقط برای فروشندگان میباشد؛
  • با بالا رفتن سطح امتیاز وفاداری شما، در هر مرحله 1 درصد سود واسطه از شما کمتر کسر خواهد شد،یعنی اگر شما به سطح وفاداری 10 برسید، سود واسطه برای شما صفر خواهد بود؛
  • توجه داشته باشید میزان امتیاز شما فقط توسط ادمین ها تعیین خواهد شد و از پیام دادن برای بالا یا پایین رفتن سطح خود به ادمین ها خودداری کنید؛
  • میزان سطح وفاداری شما با سهولت کار در سایت ارتباط مستقیم دارد؛یعنی اگر امتیاز وفاداری بالایی داشته باشید انجام عملیات خرید و فروش در سایت برای شما راحت تر مقدور خواهد بود؛
  • طبیعتاً اگر سطح وفاداری شما زیر 3 باشد برعکس این اتفاق رقم خواهد خورد