پابجی
 • بعد خرید اکانت پابجی ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت پابجی
  شماره آگهی: 296
  لول: 49
  نام: Mteen
  رنک: playinum
  تعداد سکه BP: 22000
  تعداد یوسی UC: 370
  نوع و لول رویال پس:
  درصد بردن: 0
  چند بار نفر اول بودن: 0
  چند بار جزء 10 نفر بودن: 0
  توضیحات درباره کلن:
  سیستم عامل: IOS
  نوع ورود به پابجی: Facebook
  قیمت: 300000
  توضیحات: