پابجی
 • بعد خرید اکانت پابجی ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجی
  شماره آگهی: 401
  لول: 67
  نام: LIMITEED
  رنک: Gold
  تعداد سکه BP: 21000
  تعداد یوسی UC: 43
  نوع و لول رویال پس:
  درصد بردن: 0
  چند بار نفر اول بودن: 0
  چند بار جزء 10 نفر بودن: 0
  توضیحات درباره کلن:
  سیستم عامل: Android
  نوع ورود به پابجی: Google
  قیمت: 600000
  توضیحات: Season 2,3,4,6,7 Elit maxAz season 2 ta6 Ace shode .sink facebook block shode hast