پابجی
 • بعد خرید اکانت پابجی ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت پابجی فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجی
  این اکانت پابجی فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 402
  لول: 60
  نام: OKTAY
  رنک: Crown
  تعداد سکه BP: 38000
  تعداد یوسی UC: 121
  نوع و لول رویال پس: Season 3,7,8 Elite
  درصد بردن: 0
  چند بار نفر اول بودن: 0
  چند بار جزء 10 نفر بودن: 0
  توضیحات درباره کلن:
  سیستم عامل: Android
  اولین شبکه سینک شده: Google
  دومین شبکه سینک شده: نامشخص
  قیمت: 300000
  توضیحات: از سیزن ۲ فعاله دارای تایتل8duo wins iran 27 Terminator iran Title well liked & pacifist Season 7 Ace

  این اکانت پابجی فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید