پابجی
 • بعد خرید اکانت پابجی ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت پابجی فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجی
  این اکانت پابجی فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 422
  لول: 52
  نام: DALghAK
  رنک: Platiom
  تعداد سکه BP: 40000
  تعداد یوسی UC: 8
  نوع و لول رویال پس: 31
  درصد بردن: 0
  چند بار نفر اول بودن: 0
  چند بار جزء 10 نفر بودن: 0
  توضیحات درباره کلن: کلنه خوبیه
  سیستم عامل: 1
  اولین شبکه سینک شده: Google
  دومین شبکه سینک شده: نامشخص
  قیمت: 310000
  توضیحات: تغییر

  این اکانت پابجی فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید