پابجی
 • بعد خرید اکانت پابجی ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت پابجی فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجی
  این اکانت پابجی فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 457
  لول: 67
  نام: Hunter力Dead
  رنک: Platinum V
  تعداد سکه BP: 30385
  تعداد یوسی UC: 36
  نوع و لول رویال پس: سیزن 3 و 4 و 5 و 6 و 7 الایت پ
  درصد بردن: 0
  چند بار نفر اول بودن: 0
  چند بار جزء 10 نفر بودن: 0
  توضیحات درباره کلن:
  سیستم عامل: Android
  اولین شبکه سینک شده: Google
  دومین شبکه سینک شده: نامشخص
  قیمت: 600000
  توضیحات:

  این اکانت پابجی فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید