پابجی
 • بعد خرید اکانت پابجی ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجی
  شماره آگهی: 536
  لول: 49
  نام: Shoeibfani
  رنک: Platinum V
  تعداد سکه BP: 19614
  تعداد یوسی UC: 170
  نوع و لول رویال پس: RP 54
  درصد بردن: 80
  چند بار نفر اول بودن: 99
  چند بار جزء 10 نفر بودن: 99
  توضیحات درباره کلن: Persianstar
  سیستم عامل: Android
  اولین شبکه سینک شده: Facebook
  دومین شبکه سینک شده: نامشخص
  قیمت: 363000
  توضیحات: Royale pass, 13رنگ تفنگ، rename card و.....