پابجی
 • بعد خرید اکانت پابجی ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجی
  شماره آگهی: 575
  لول: 46
  نام: alonehunter12
  رنک: Plat
  تعداد سکه BP: 20000
  تعداد یوسی UC: 0
  نوع و لول رویال پس:
  درصد بردن: 0
  چند بار نفر اول بودن: 0
  چند بار جزء 10 نفر بودن: 0
  توضیحات درباره کلن:
  سیستم عامل: 1
  اولین شبکه سینک شده: Google
  دومین شبکه سینک شده: نامشخص
  قیمت: 190000
  توضیحات: تغییر