پابجی
 • بعد خرید اکانت پابجی ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجی
  شماره آگهی: 596
  لول: 32
  نام: ARASHMARKEY
  رنک: A
  تعداد سکه BP: 5000
  تعداد یوسی UC: 240
  نوع و لول رویال پس:
  درصد بردن: 50
  چند بار نفر اول بودن: 8
  چند بار جزء 10 نفر بودن: 38
  توضیحات درباره کلن:
  سیستم عامل: 1
  نوع ورود به پابجی: Facebook
  قیمت: 70000
  توضیحات: ارزون تر از من پیدا نمیکنی ۲۴۰ تا یوسی ، ۶ تا ست رنگ تفنگ اسکار ال ، m416 ، رنگ ماشین baggy , dacia