پابجی
 • بعد خرید اکانت پابجی ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجیخرید و فروش اکانت پابجی
  شماره آگهی: 610
  لول: 60
  نام: hadi69kord
  رنک: دایموند
  تعداد سکه BP: 120000
  تعداد یوسی UC: 675
  نوع و لول رویال پس: الایت 6_7_8_9
  درصد بردن: 0
  چند بار نفر اول بودن: 0
  چند بار جزء 10 نفر بودن: 0
  توضیحات درباره کلن:
  سیستم عامل: Android
  اولین شبکه سینک شده: Google
  دومین شبکه سینک شده: نامشخص
  قیمت: 500000
  توضیحات: بیش از 30 ست لباس... الایت شده فصل 6789 مکس... دارای اسکینهای اسلحه زیاد