کانال تلگرام پابجی سل
  • زمان شارژ یوسی پابجی موبایل حدود 1 ساعت می باشد
  • از ساعت 23 شب به بعد، شارژ یوسی ها صبح انجام خواهد شد
  • اگر چنانچه که واریزی یوسی شما بیش از 3 ساعت گذشته و انجام نشده به غیر از زمان های تعطیلی و ساعت 23 شب به بعد، به تلگرام مجموعه پیام بدید
  • خرید یوسی پابجی موبایل

    مبلغ قابل پرداخت: تومان